Maatschappelijke participatie

Participatie staat voor meedoen aan het maatschappelijke leven. Mensen met gezondheidsproblemen participeren minder vaak dan mensen zonder gezondheidsproblemen. Andersom kan deelname aan maatschappelijke activiteiten een positief effect hebben op de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Voor iedereen geldt dat een goede gezondheid participatie bevordert en een minder goede gezondheid een drempel vormt voor participatie. De mate waarin je maatschappelijk kunt participeren wordt vooral bepaald door de manier manier waarop je jouw gezondheid ervaart en de mate waarin je beperkingen hebt.