Aanmeldprocedure

Als je denkt in aanmerking te komen voor een verblijf in ons safehouse met begeleiding kun je je aanmelden via het aanmeldformulier of bel met  076 2 059 055.

Voorwaarde voor aanmelding

  • Je start binnenkort aan een behandeling voor jouw verslaving.
  • Je bent op dit moment in behandeling.
  • je hebt onlangs een behandeling voor jouw verslaving afgerond.
  • De zorginstelling waar je in behandeling gaat, bent of bent geweest ondersteunt de behoefte aan een aansluitend traject in een sober living huis of safehouse.

Voorwaarde voor plaatsing is een afgeronde behandeling voor verslaving. Als je je behandeling hebt afgebroken, of deze is door de instelling afgebroken, kom je niet in aanmerking.

Na ontvangst van jouw aanmelding volgt een korte telefonische screening. Vervolgens krijg je van ons de aanmeldingsformulieren toe gestuurd. Deze formulieren dienen zo uitgebreid mogelijk te worden ingevuld en retour gezonden te worden. Aan de hand daarvan plannen we een intake gesprek. Als we samen besluiten dat een traject bij Incitare passend zou zijn voor jou, gaan we de aanvraag bij de gemeente indienen. Vanaf dat moment kom je op onze aanmeldlijst. De gemeente zal ook een gesprek met jou aangaan alvorens zij eventueel een beschikking afgeven. Pas dan kunnen we een traject voor jou inrichten bij ons.

Schematisch ziet dit er als volgt uit

Eerste contact: aanmelden

pijl_oranje_down

Telefonische screening

pijl_oranje_down

Aanmeldformulieren

pijl_oranje_down

Intake gesprek

pijl_oranje_down

Aanvraag WMO

pijl_oranje_down

Gesprek gemeente

pijl_oranje_down

Afgifte beschikking

pijl_oranje_down

Start begeleidingstraject Inictare