Huisvesting

Huisvesting is meer dan een dak boven je hoofd. In vroeg herstel is een veilige stabiele woonomgeving van levensbelang. Samen gaan we kijken of je terug kan keren naar je oude woning en omgeving als die er als is. Zo niet, gaan we je begeleiden naar een zelfstandige, veilige, toereikende woning waar je voor langere tijd kan verblijven.