Kosten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

De toegang tot beschermd wonen wordt namelijk per centrumgemeente-regio geregeld, dus niet door iedere gemeente apart. De centrumgemeenten krijgen daarvoor ook het geld van de rijksoverheid. Op Zorgatlas staat een overzicht van de centrumgemeenten. De manier van toegang tot beschermd wonen kan per regio verschillen.

Incitare heeft een contract met de gemeente Breda. Heeft u een indicatie van een andere gemeente, dan wordt de zorg verleend op basis van PGB.

Kosten

  • Voor iedereen geldt maandelijks een eigen bijdrage van € 300,- per maand.
  • Daarnaast kan er een aanvullende extra bijdrage door het CAK (overheid) worden bepaald en vastgesteld. Dit is gelinkt aan je inkomen van een peildatum, ongeveer 1-2 jaar geleden. Er kan bezwaar aangetekend worden over het bepalen van je inkomen, mocht het niet correct zijn. Jouw persoonlijke begeleider kan je hierbij kunnen helpen.
  • Huishoudgeld € 20,00 per week.