Dagbesteding

Het opbouwen van een gezond dagritme is een belangrijke pijler om terugval te voorkomen. Incitare stimuleert je dan ook om te participeren in de maatschappij. Uiteraard op het niveau dat past bij jou. Vaak wordt begonnen met werken in een beschermde omgeving of vrijwilligerswerk. Als het kan wordt toegewerkt naar het vinden van een betaalde baan of re-integratie in de huidige baan.