Klachten, opmerkingen & suggesties

EEN KLACHT – UW RECHT – ONZE AANDACHT OM TE VERBETEREN

We streven naar hoge klanttevredenheid. Klachten worden niet snel ingediend. Toch vinden wij het als Incitare erg belangrijk om te weten waar de knelpunten liggen en wat u verbeterd zou willen zien.

Hieronder geven wij een korte toelichting op de van klachten, wie erbij betrokken zijn en wat u van ons als organisatie kunt verwachten. Wij kunnen de kwaliteit van zorg verbeteren als wij weten waar u tegen aanloopt.

Wie kan een klacht indienen

Cliënten die zorg-/dienstverlening van Incitare ontvangen kunnen een klacht indienen.

Betrokken naasten, wettelijk vertegenwoordigers en/of zaakwaarnemers van een cliënt kunnen een klacht indienen indien hier schriftelijke toestemming voor gegeven wordt door de cliënt. Dit heeft te maken met de privacy van uw gegevens.

Waarover kunt u een klacht indienen

Een klacht kan zeer uiteenlopend zijn. Bij klachten kunt u denken aan;

  • De omgang met u als cliënt
  • De zorg-/hulpverlening
  • De informatie of voorlichting die u heeft ontvangen is niet voldoende.
  • Het nakomen van afspraken
  • Financiële kosten

Hoe en bij wie kunt een klacht indienen

Wij als organisatie nemen uw klacht uiterst serieus. Wij kunnen u op diverse manieren bijstaan en binnen onze organisatie kunt u met klachten terecht bij de directie.

Tijdens kantooruren kunt u uw klacht kenbaar maken aan Incitare, bereikbaar via 076 – 2059055. Buiten kantooruren kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen aan Incitare, Aardenhoek 14, 4817 NE Breda of per e-mail aan info@incitare.nu.