Klachten, opmerkingen & suggesties

EEN KLACHT – UW RECHT – ONZE AANDACHT OM TE VERBETEREN

We streven naar hoge klanttevredenheid. Klachten worden niet snel ingediend. Toch vinden wij het als Incitare erg belangrijk om te weten waar de knelpunten liggen en wat u verbeterd zou willen zien.

Hieronder geven wij een korte toelichting op de van klachten, wie erbij betrokken zijn en wat u van ons als organisatie kunt verwachten. Wij kunnen de kwaliteit van zorg verbeteren als wij weten waar u tegen aanloopt.

Wie kan een klacht indienen

Cliënten die zorg-/dienstverlening van Incitare ontvangen kunnen een klacht indienen.

Betrokken naasten, wettelijk vertegenwoordigers en/of zaakwaarnemers van een cliënt kunnen een klacht indienen indien hier schriftelijke toestemming voor gegeven wordt door de cliënt. Dit heeft te maken met de privacy van uw gegevens.

Waarover kunt u een klacht indienen

Een klacht kan zeer uiteenlopend zijn. Bij klachten kunt u denken aan;

  • De omgang met u als cliënt
  • De zorg-/hulpverlening
  • De informatie of voorlichting die u heeft ontvangen is niet voldoende.
  • Het nakomen van afspraken
  • Financiële kosten

Hoe en bij wie kunt een klacht indienen

Wij als organisatie nemen uw klacht uiterst serieus. Wij kunnen u op diverse manieren bijstaan en binnen onze organisatie kunt u met klachten terecht bij de directie.

Tijdens kantooruren kunt u uw klacht kenbaar maken aan Incitare, bereikbaar via 076 – 2059055. Buiten kantooruren kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen aan Incitare, Aardenhoek 14, 4817 NE Breda of per e-mail aan info@incitare.nu.

Het kan voorkomen dat je er samen met je begeleider niet uitkomt. Je kan als volgende stap je klacht bij de directie deponeren en bespreken.

Mocht je er voor jouw gevoel toch niet zijn uitgekomen, dan is er een mogelijkheid schriftelijk, online of via mail een klacht in te dienen bij het Klachtenportaal Zorg. Online vul je je contactgegevens in. De klachtenfunctionaris van het Klachtenportaal Zorg neemt dan binnen vijf dagen (telefonisch) contact met je op en bespreekt de klacht. Ook wordt er besproken hoe jullie het proces gaan doorlopen. Jijzelf maar ook jouw familie, partner of andere naasten namens jou kunnen een klacht indienen. Een kopie van de klacht wordt door de klachtenfunctionaris doorgestuurd naar de directie van Incitare. De klachtenfunctionaris stelt zich onafhankelijk op en heeft als bemiddelaar het doel om te komen tot een oplossing in de klacht tussen jou en Incitare. Indien de klacht niet tot een oplossing is gebracht en je wenst de procedure voort te zetten dan wel geen bemiddeling maar een oordeel van de klachtencommissie, zal de klachtenfunctionaris de klacht doorgeleiden naar de klachtencommissie. De klachtencommissie van het Klachtenportaal Zorg is onpartijdig en onderzoekt de klacht. Zij werken op basis van het principe hoor-wederhoor, geeft een oordeel en doet eventueel aanbevelingen of advies aan Incitare. Bij het inschakelen van de commissie komt de klacht voor in een zitting. Over hoe de klachtenprocedure exact te werk gaat, verwijzen we je door naar de site van het Klachtenportaal Zorg. Deze is te vinden op http://klachtenportaalzorg.nl/klachtenportaal-zorg/klachtenprocedure/