Voorwaarden

Hoe kom je in aanmerking

 • Ernstige verslavingsproblematiek, als primaire diagnose As I.
 • Een intensieve behandeling gevolgd hebben, gaan volgen of volgen voor verslavingsproblematiek.
 • Bereidheid tot volledige abstinentie van (alle) middelen; niet slechts het veronderstelde primaire probleemmiddel (met uitzondering van Nicotineverslaving)
 • Abstinentie van eventueel voorgeschreven verslavende medicatie.
 • Lichte tot matige ernst psychopathologie As I; ernst mag niet dusdanig zijn dat dit de mogelijkheden van patiënt belemmert tot het volgen van het intensieve behandelprogramma.
 • Lichte tot matige ernst psychopathologie As II; ernst mag niet dusdanig zijn dat dit de mogelijkheden van patiënt belemmert op een sociale manier te functioneren in een groep.
 • Intact zijnde gewetensfunctie
 • Goede beheersing Nederlandse taal
 • Voldoende mogelijkheden zelfstandig te kunnen functioneren in een groep.
 • Voldoende mate van reflectie en introspectief vermogen.
 • Een gemiddeld niveau van intelligentie (IQ niet lager dan 85), of hoger.
 • Leeftijd vanaf 18 jaar;

Uitsluitingscriteria

 • Zeer invaliderende (ernstige) vormen van As I stoornissen, bijvoorbeeld:
  • Cognitieve stoornissen (Dementie, Korsakov of andere ernstige, irreversibele cognitieve functiestoornissen)
  • Schizofrenie, acute psychotische stoornissen
 • Primaire eetproblematiek
 • Het slikken (al dan niet op doktersrecept) van verslavende medicatie.
 • Zeer invaliderende (ernstige) vormen van As II stoornissen, bijvoorbeeld:
  • In cluster B: antisociale persoonlijkheidsstoornis, antisociaal gekleurde narcistische persoonlijkheidsstoornis, onbehandelde en ernstige vormen borderline persoonlijkheidsstoornis
  • In cluster C: ernstige vormen van vermijdende persoonlijkheidsstoornis
 • Een beneden gemiddeld niveau van intelligentie (IQ lager dan 85)
 • Suïcidaliteit
 • Analfabetisme
 • Somatische klachten die de cliënt weerhouden van het volgen van de begeleiding