Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid is het vermogen om te gaan met gedachten, emoties en mensen. Het gaat erom of je je in veel situaties kan redden. Voor deze vaardigheid bestaan verschillende namen, zoals welbevinden, psychische fitheid of mentaal vermogen.

Wanneer ben je geestelijk gezond? Een mogelijk antwoord is: ‘Als je geen psychische aandoening of afwijking hebt’. Dit antwoord klopt niet helemaal. Het blijkt namelijk dat mensen daarnaast ook positieve kenmerken nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • doorzettingsvermogen
  • hoop
  • optimisme
  • positief denken
  • kunnen genieten
  • zelfvertrouwen

Desondanks zijn er genoeg mensen met een psychische stoornis of aandoening, die in veel opzichten in staat zijn iets goeds van hun leven te maken. Dit laatste aspect noemen we de positieve geestelijke gezondheid. Het onderscheid is belangrijk. Het laat zien dat je niet alleen je zwakke kanten kunt proberen te verhelpen. Daarnaast kun je ook proberen je sterke kanten uit te bouwen. Hierdoor wordt de kans op langdurig herstel vergroot en de kans op terugkeer van psychische klachten verkleind.